Skip to content

Tomislav Sunić – Europska Nova desnica: Korijeni, ideje i mislioci

S predgovorom Alaina de Benoista; Drugo hrvatsko izdanje

Tomislav Sunić
Europska Nova desnica
Korijeni, ideje i mislioci
S predgovorom Alaina de Benoista Drugo hrvatsko izdanje

Za moju Kseniju

Naslov izvornika
Tomislav Sunić
Aginst Democracy and Equality: The New European Right
Copyright © Noontide Press, 2004.
Copyright © hrvatskog izdanja, Zlatko Hasanbegović, Zagreb, 2009.
Copyright © drugog hrvatskog izdanja, Kulturno-identitetsko društvo Nevera, Rijeka, 2023.

Lektura, prijelom, priprema za tisak i naslovnica
Kulturno-identitetsko društvo Nevera, Rijeka
kid-nevera.github.io drustvonevera@gmail.com

Preambula

Nova desnica

Egalitarna mistika. Korijeni suvremene krize

Dodatak